CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về website thu thập và sử dụng thông tin cá nhận của Quý khách, thông qua việc sử dụng trang website của chúng tôi, bao gồm mọi thông tin cá nhân của Quý khách có cung cấp thông qua trang website.

Khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin nhắn từ chúng tôi hoặc Quý khách mua sản phẩm dịch vụ của chúng tôi và yêu cầu cần thêm thông tin của sản phẩm bên chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website hoặc mua sản phẩm của chúng tôi, các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:

– Hỗ trợ Quý khách hàng khi mua sản phẩm của SHOP chúng tôi

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng khi cần thiết

– Cung cấp cho Quý khách  hàng  những thông tin sản phẩm Quý khách yêu cầu.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại SHOP và website của chúng tôi.

Quý khách có thể ghé thăm  Website của chúng tôi bình thường mà không bị tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Quý khách và đảm bảo rằng Thông tin Thành viên của Quý khách và các thông tin khác mà có thể dẫn đến việc nhận dạng ra Quý khách (gọi chung là “Thông tin Cá nhân”) đều được bảo vệ.

Chúng tôi không thu thập, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của Quý khách mà không được sự đồng ý của Quý khách.Ngoại trừ trường hợp cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.